Zásady ochrany osobných údajov

privacy_policy_text1 Zhromažďovanie informácií Zhromaždené osobné informácie môžu obsahovať všetky informácie, ktoré ste nám poskytli počas rezervácie a požičania auta. Tieto zahŕňajú Vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, zamestnávateľa, dátum narodenia, číslo vodičského preukazu, informácie o kreditnej karte a Vašu históriu prenajímania. Tieto informácie získavame z našej stránky alebo naších call centier. Tieto informácie zdieľame s frančízami na prenájom áut,ᅠktoré Vám zabezpečia prenájom áut. V prípade potreby môžeme tieto informácie poslať aj tretím stranám na účely posilnenia zhromažďovania informácií voči Vám, ako následok porušenia zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili. Bezpečnosť: Informácie o našich zákazníkoch chránime. Všetky osobné údaje, ktoré dostaneme prostredníctvom našej stránky, sú chránené a šifrované pomocou tzv. Secure Socket Layer (SSL). Prijali sme kroky, ktoré považujeme za primerané, aby sme zabezpečili, že Vaše údaje sú prístupné len pre tretie osoby, ktorým sú určené.